fbpx

2019. szeptember 15. Balatonszárszó. Körzeti lepramissziós rendezvény.

A Balatonszárszói Református Gyülekezet a Lepramisszió szolgálatában

A Balaton déli partján már sokan ismerik a Nemzetközi Lepramissziót közelebbről. 2015-ben a nagy érdeklődésre való tekintettel egy előadássorozat indult, amelynek harmadik állomása volt most Balatonszárszón. A folyamat akár missziós láncnak is nevezhető és ha a buzgóság megmarad, bízunk benne, hogy folytatása is lesz.

A balatonszárszói helyi lelkész, Konc Gáll László meghívására 2019. szeptember 15-én tartotta meg képes vetítéssel egybekötött előadását Riskóné Fazekas Márta, a Lepramisszió magyarországi igazgatója. Az alkalomra a környező településekről is érkeztek vendégek. Verőfényes napsütésben jöttek össze a hívek, az alkalom iránt érdeklődők. Míg az asszonyok a szeretetvendégség utolsó simításait végezték, a templomban Szlukovinyi Károlyné, Irénke néni elhelyezte dekorációnak az ú.n. „lepratakarókat”, egy-két régi fáslival. A lelkészi köszöntő és igehirdetés egyben ráhangolódás volt az előadás témájára. Ezután rövid, zeneiskolai műsor következett, a lelkész felesége Konc-Gállné Gass Emese tanárnő felkészítő munkája által.

Sokan a hallgatóságból még soha életükben nem hallottak a Lepramisszióról, a leprabetegségről, képeket sem láttak.

„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését..”(Róm 8, 19) -hangzott el az előadás elején. A képes előadást hallgatva rádöbbentünk, hogy ebben az értelemben mit is jelent az a szó, hogy „sóvárogva”. Beletekinthettünk a leprabetegek életébe, gyógyítási lehetőségekbe, a misszió történetébe, a magyar adományok célcsoportjába.

Szlukovinyi Károlyné, aki 26 éve a balatonföldvári kistérség lepramissziós csoport vezetője, néhány percben összefoglalta a Somogy megyei önkéntes szolgálat munkáját. Végezetül a 91 éves Kiss Gyuláné Ica néni, megható szavalata zárta az eseményt.

Látva azt, hogy a résztvevőket mennyire megérintette a képes beszámoló, jó reménységünk van arra nézve, hogy az előadássorozat a következő esztendőkben is folytatódni fog – nemcsak a Balaton déli partján.

Peinlich Edit – önkéntes