Hitvallásunk

Adakozom

Bizonyosak vagyunk abban, hogy az emberiség fájdalmainak megoldásához a magunk eszközeivel nekünk magyaroknak  is  hozzá kell járulnunk. Kalkuttai Teréz anya, a szegények nagy jótevője mondotta: „Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni  az egész világ nyomorúságán, segíts egyetlen emberen!”

Kalkuttai Teréz anya
Kalkuttai Teréz anya

Meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk erőseknek feladatunk, hogy a gyengéket szárnyaink alá vegyük, mindenki a maga „egyetlen” emberét! A segítés és áldozathozatal által nem szegényebbek leszünk, hanem sokkal gazdagabbak!

Adni öröm, jót tenni jó! Nem hivatkozhatunk arra, hogy „mindenkinek megvan  a maga baja”, mert a mieink nem mérhetőek azokéhoz, akik embertelen nyomorban, teljesen kiszolgáltatottan, családjuk-és környezetük által megvetetten és kirekesztetten,   emberi jogaiktól megfosztottan, minden segítség és jogvédelem nélkül tengődnek.

           ŐK   a legnyomorultabbak.

                Leprások.

                Nem tehetnek róla.

                MI   azonban sokat tehetünk értük!

                Emberéletek változnak meg segítségünk által!