Miért segítsünk?

Adakozom
  • Büszkék vagyunk arra, hogy a világ legnagyobb és legnagyobb tapasztalattal rendelkező lepraszervezetének, a 142 éves múltra visszatekintő The Leprosy Mission International – Global Fellowship-nek tagszervezete vagyunk, egyetlenként Kelet-Európából!
  • Kiváltságnak érezzük, hogy hozzájárulhatunk e szervezet világméretű munkájához, a leprabetegség elleni harchoz mindaddig, amíg ez a szörnyű nyomorúság előfordul a Földön.
  • Hálásak vagyunk azért, hogy Magyarországon 42 éve tevékenykedik a Lepramisszió, mely Dobos Károly elhivatása nyomán a legnehezebb időkben lett példájává a magyar emberek áldozatkészségének. Ezt kívánjuk folytatni.
  • Felelősségünknek tartjuk, hogy magyar embereket és közösségeket motiváljunk jótékonyságra, irgalmasságra, cselekvő szeretetre!
  • Bizonyosak vagyunk abban, hogy ezáltal hazánk és népünk erkölcsi javát is szolgáljuk!
  • Fájlaljuk, hogy ma is nagy szükség van ránk és a lepraszervezetekre, mert bár a leprabetegség napjainkban könnyen gyógyítható, mégis minden 2. percben ma is megállapítják valakiről a Földön, és közülük minden 5. egy gyermek!
  • A leprabetegség velünk élő nyomorúság. Régen a múlté lehetne, mert van rá gyógyszer. Akikre veszélyt jelent, nem tudják. Ha tudják, nem tudnak hozzájutni. Főleg nem megelőzni a betegséget! Mert az a mélynyomornak, a rengeteg más fertőzési veszélynek a velejárója. Ezért és ezen kell segítenünk, hogy a lepra végre eltűnjék a Földről!
  • Sok a tennivalónk.
  • Meg vagyunk arról győződve, hogy jó ügyet szolgálunk, mert emberéletek változnak meg holisztikusan a Lepramisszió segítsége által: testileg, lelkileg, szellemileg, társadalmi értelemben egyaránt.
  • Ebben részt vállalni és ehhez hozzájárulni: a legnagyobb öröm és kiváltság!

EZÉRT SEGíTSÜNK!