Projektjeink

Adakozom

2019-ben Indiában, Kongóban és Etiópiában vállaltunk segítséget

India

A világ leprabetegeinek 80%-a él Indiában. A hatalmas országban még mindig 2 ezrelék fölött van a lepra előfordulási aránya. Nincs az a segítség, ami elég lenne a kasztrendszer miatti elképzelhetetlen elmaradottság, nyomor és annak következményei enyhítésében! Emiatt minden lepraszervezet, de általában minden jótékonysági szektor is „automatikusan” jelen van Indiában.

2019-ben a kalkuttai lepramisszió kórházban a működési támogatáson felül 300 szemműtét anyagi hátterének biztosítását vállaltuk és teljesítettük Támogatóink elkötelezettségének köszönhetően!

Kongó

Segítségünk másik, új színhelye a hatalmas afrikai ország volt. Kongó kiterjedt területén (területe 23x nagyobb hazánkénál!) igen sok a szétszórtan és rejtetten élő leprabeteg, közöttük sok a gyermek. Szűrésük, gyógykezelésük és rehabilitálásuk összetett és szép feladatát vállaljuk fel projektünk keretében más támogató országokkal (Svédország, Svájc, Belgium és Franciaország) együtt.
Vállalásunk 2019-re nézve a következő volt:
• Kongó öt államában a szűrővizsgálatok kiterjesztésében való részvétel az anyagi háttér biztosítása által,
• a rokkantságmegelőző tevékenységekben való részvétel az anyagi háttér biztosítása által,
• különböző sebészeti beavatkozások finanszírozása.

Etiópia

Mivel a hatalmas országban még az egészségügyi dolgozók egy része sem ismeri fel a leprát, illetve nem ismeri a kezelés folyamatát: az Etiópiai Lepramisszió 50 egészségügyi dolgozónak nyújt szakmai továbbképzést a leprabetegségről és annak minden vonatkozásáról. Az általunk közvetített magyar támogatás ehhez biztosítja az anyagi hátteret. Reméljük, hogy a képzés során kapott ismeretekkel és tudással még hatékonyabban fogják megtalálni az egészségügyi dolgozók a hatalmas területeken szétszórtan élő leprabetegeket, illetve tudnak segíteni mielőbb rajtuk!

2018-ban a tavalyi két ország (India, Kína) helyett immár négy országban:

Etiópiában, Indiában, Kínában és Kongóban vállalhattunk jelentős segítséget Támogatóink hűséges elkötelezettségének köszönhetően!

India

A világ leprabetegeinek 80%-a él Indiában. A hatalmas országban még mindig 2 ezrelék fölött van a lepra előfordulási aránya. Nincs az a segítség, ami elég lenne a kasztrendszer miatti elképzelhetetlen elmaradottság, nyomor és annak következményei enyhítésében! Emiatt minden lepraszervezet, de általában minden jótékonysági szektor is „automatikusan” jelen van Indiában.

2018-ban a kalkuttai Premananda Lepramissziós Kórház kérésére
• 1 db komplett intenzív ellátási felszerelést minden szükséges tartozékával együtt,
• 1 db vércukorszint-mérő készüléket,
• a bőrgyógyászati műtő számára szükséges orvosi berendezéseket vállaltuk beszerezni.
Ezek a kórház számára évek óta várt beruházások voltak!

A kalkuttai Premananda kórház

Nagyon sok megégett gyermeken is segítenek a bőrgyógyászati műtőben.
Segítségünket nagyon várják!

Kongó

Segítségünk másik, új színhelye a hatalmas afrikai ország volt. Kongó kiterjedt területén (területe 23x nagyobb hazánkénál!) igen sok a szétszórtan és rejtetten élő leprabeteg, közöttük sok a gyermek. Szűrésük, gyógykezelésük és rehabilitálásuk összetett és szép feladatát vállaljuk fel projektünk keretében más támogató országokkal (Svédország, Svájc, Belgium és Franciaország) együtt.
Vállalásunk 2018-ra nézve a következő volt:
• Kongó öt államában a szűrővizsgálatok kiterjesztésében való részvétel az anyagi háttér biztosítása által,
• a rokkantságmegelőző tevékenységekben való részvétel az anyagi háttér biztosítása által,
• különböző sebészeti beavatkozások finanszírozása.

Nagyon fontosak a szűrések a mielőbbi diagnózis és a gyógyítás megkezdése érdekében!

Kína

Kína területe 96-szor nagyobb hazánkénál. Lakosainak száma pedig 130-szor több, mint Magyarországé!
Közel 10 éve vagyunk jelen Kínában segítségünkkel Jünnan tartomány tibeti szélén, területén, Dicsingben. Leprahátterű gyermekek oktatását támogatjuk, hogy iskolába juthassanak és tanulás- és tudás által kitörhessenek a szegénység – megbélyegzettség spiráljából.
Ezzel nemcsak az ő, hanem majdani gyermekeik jövőjét is megalapozzuk!

Etiópia

Első ízben nyújtottunk segítséget Etiópiának az Etiópiai Lepramisszión keresztül.
Ezt a támogatást a Magyar Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztályánál elért sikeres pályázaton keresztül végeztünk.
Mivel a hatalmas országban még az egészségügyi dolgozók egy része sem ismeri fel a leprát, illetve nem ismeri a kezelés folyamatát: az Etiópiai Lepramisszió 50 egészségügyi dolgozónak nyújt szakmai továbbképzést a leprabetegségről és annak minden vonatkozásáról. Az általunk közvetített magyar támogatás ehhez biztosítja az anyagi hátteret. Reméljük, hogy a képzés során kapott ismeretekkel és tudással még hatékonyabban fogják megtalálni az egészségügyi dolgozók a hatalmas területeken szétszórtan élő leprabetegeket, illetve tudnak segíteni mielőbb rajtuk!


Az Etiópiai Lepramisszió vezetője: a holland Tanny Hagens betegek körében.

*

A 2016. évben két országban vállaltunk két projektet:

Indiában a Delhi közelében lévő Shahdara lepramissziós kórház és a kalkuttai Premananda lepramissziós kórház működésének támogatását végezzük többedik éve, valamint Dél-Kínában a Jünnan tartománybeli Xishuangbanna terület leprarehabilitációs munkájában veszünk 5 éve részt.

  • Shahdara kórházában ugyanazok a tevékenységek zajlanak, melyről  a Segítségünk menüpontban az Általános segítségünk címszó alatt tájékoztatunk. Átfogó gyógyító, rehabilitáló és területgondozó munka tartozik a kórház tevékenységi körébe. A  kórházat több más tagország is segíti nálunknál sokkal nagyobb mértékben (Skócia, Anglia és Wales, Ausztrália). Mi, a magyar Lepramisszió erőnk szerint járulunk hozzá a kórház működéséhez.

  • “Kalkuttában 300 szemműtét elvégzését biztosították Támogatóink adományai. Ezeket olyan, főleg korábbi leprabeteg férfiakon és nőkön betegeken végezhették el, akik vagy szegénységük, vagy lakótávolságuk miatt soha nem jutottak volna el a műtétre. Így azonban látásukat kaphatták vissza, aminek áldásai családjaik jelenére és jövőjére is kihatnak! Köszönjük!”

  • Mivel India minden támogató ország számára kiemelt fontosságú, ezért éves segítségünk kisebb részét adjuk ide, hogy annál nagyobb erőt tudjunk fektetni a  csak általunk támogatott projektbe. Kínában bár  nem annyira égető kérdés a lepra, mint pl. Indiában, azonban a leprabetegek elzártsága, a terület óriási volta és a megbélyegzés miatt nagyon fontos a jelenlét és segítség. Projektünk ezért különösen is a leprabetegség miatt hátrányba került személyek és családok egész életének rendezését szolgálja a természetesen biztosított gyógyítás mellett.Igen nagy jelentőségű, hogy az elzárt „rehabilitációs falvak” lakóit a teljes emberi méltóságra emeljük fel segítségünkkel. Ezért a jogvédelem, gyógytorna, művégtagok biztosítása, otthonteremtés, tiszta ivóvíz biztosítása éppen úgy a projekt része, mint a saját,- szüleik- vagy nagyszüleik leprabetegsége miatt hátrányos helyzetbe került gyermekek beiskolázása. Ők nélkülünk nem tanulhatnának meg írni, olvasni, hanem kilátástalan sorssal tengődnének – ártatlanul! Később pedig semmi szakmájuk nem lenne, ha nem iskoláznánk be őket  szakképzésre, ahol kollégiumi elhelyezéssel gondoskodunk róluk.

Őket 30 társukkal már beiskoláztuk!

Hírlevél