A Lepramisszió gyermekek között

Adakozom
Vissza a hírekhez
Különös öröm, amikor fiatalok, gyermekek között mutathatjuk be a Lepramisszió
tevékenységét, hiszen irgalmasságra, együttérzésre és áldozathozatalra való érzékenyítésük
a nevelésüknek egyik legfontosabb része! Az elmúlt 2 hétben a Lepramisszió vezetője több,
mint 200 iskolás gyermek és tanáraik előtt tarthatott leprabeteg gyermekekről szóló képes
előadást: a Tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános Iskolában és a Tiszabecsi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Köszönjük ennek lehetőségét a két iskola igazgatójának:
Hufnágel Anna igazgatónőnek és Borbély Péter igazgató úrnak, a szervező Hős Orsolya és
Dajka Csaba református lelkészeknek, a két iskola munkatársainak! Isten áldását kérjük
további nevelő – tanító munkájukra és a rájuk bízott gyermekekre!

Tabajdon iskolai bemutató
Tabajd: az alsótagozatosok egy csoportja
Tiszabecs: kezdődik az előadás
A hallgatóság
Tiszabecs: kis emlék mindenkinek
Hírlevél