A magyar Lepramisszió

Adakozom

Éppen 100 évvel Wellesley Bailey indíttatását követően kapott elhívást Magyarországon az akkor már 72 éves Dobos Károly ny. református lelkész (1902-2004) a távoli földrészeken élő leprabetegek iránti könyörületességre. Fiatalkori  belga barátjának magyarországi látogatása során  hallott arról: milyen nagy nyomorúságot jelent továbbra is ez a betegség annak ellenére, hogy már gyógyítható, de a segítség nagyon nehezen jut el az érintettekhez. Ugyancsak Toureille úr bátorította Dobos Károlyt arra, hogy 1974 januárjának utolsó vasárnapján Magyarországon is tartsa meg az akkor 20. alkalommal meghirdetett „Leprások Világnapját”, és emlékezzen meg a sokmillió leprabeteg között végzett gyógyító munkáról.

Dobos Károly, missziónk alapítója (1902-2004)
Dobos Károly, missziónk alapítója (1902-2004)

1974 januárja lett ezáltal a magyar Lepramisszió hivatalos „születésnapja”.

Dobos Károly  felismerte, hogy a hetvenes években a nehéz körülmények között élő  Magyarországról  miként lehet mégis minél többeket mozgósítani az emberbaráti segítségre. Kézi kötésű fáslik készítésére toborzott asszonyokat, melyek az akkor még nagyszámú sebes leprás beteg számára jól használhatók voltak, s melyeket a Nemzetközi Lepramisszió kórházaiba postai kiscsomagban küldtek heti rendszerességgel. Három évtizeden át ez jelentette Magyarországról a lehetséges és leleményes segítséget, mely által sokezer magyar ember ismerte meg a Lepramisszió célkitűzéseit és vállalta fel a közvetlen segítségnyújtást.

Asszonyok százai kötötték országszerte áldozatos munkával a sebkötöző fáslikat

2002-re sikerült elérnünk, hogy az angliai központú Nemzetközi Lepramisszió (The Leprosy Mission International) elismerésképpen tagszervezetévé fogadja szervezetünket. A kelet-európai régióból azóta is egyetlenként vagyunk jelen a világ legnagyobb lepraszervezetének munkájában! Ez igen nagy büszkeség, ugyanakkor  komoly  kötelezettség is számunkra.

Nemzetközi Lepramisszió
Nemzetközi Lepramisszió

Ma már nem természetbeni segítségnyújtást kérünk és adunk, hiszen az évtizedek során a gyógyszerek korszerűbben lettek, számunkra pedig a segítés  lehetőségei  kibővültek.

Ma már évről évre átfogó módon tudunk hozzájárulni  a Nemzetközi Lepramisszió kórházaiban és intézményeiben folyó gyógyító-, rehabilitáló-, egészségnevelő-, felzárkóztató-, oktatási-, szakképzési-, életminőség-javítási tevékenységekhez anyagi támogatásunkkal.

Ehhez kérjük egyének és közösségek jószívű adományait.

Projektjeinket kizárólag a Nemzetközi Lepramisszió keretein belül  végezzük a legmegbízhatóbb módon.

Jótékonysági munkánkat az egész ország területén támogatják egyének, közösségek.

Rendszeresen tartunk meghívásra képes előadásokat iskolákban, különféle intézményekben, egyházakban.

Fiatal és idősebb önkénteseink az ország egész területén készséggel áldoznak idejükből, szaktudásukból, erejükből.

Jótékonysági rendezvényeinken neves művészek lépnek fel önzetlenül a leprabetegek javára.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy nemes és jó ügyünk nekünk magunknak is javunkra szolgál, mert jót tenni jó, és másokon segíteni a legnagyobb kiváltság!

Legyen társunk ebben!

Hírlevél