fbpx

Hálás köszönet!

Az esztendő végén is hálásan köszönjük mindenkinek szeretetét és áldozathozatalát, aki bármilyen módon is hozzájárult a leprabetegek gyógyításának, felemelésének, rehabilitálásának, oktatásának, jogvédelmének, lelkigondozásának ügyéhez! Köszönjük munkatársainknak, önkénteseinknek, támogatóiinknak, hogy jó szívvel és nagy lélekkel gondoltak másokra, és sopánkodás helyett tevőleges módon járultak hozzá az emberiség fájdalmainak enyhítéséhez! Köszönjük az időseknek, a fiataloknak, az erejük teljében lévőknek, a gyermekeknek, hogy ki-ki a maga lehetőségei, képességei, tudása, ideje és ereje szerint járult hozzá a Lepramisszió szolgálatvégzéséhez. Köszönjük a gazdagoknak és a szegényeknek, hogy el tudták dönteni: adnak mások javára! Köszönjük az egyéneknek, vállalkozásoknak, egyházi közösségeknek, hogy járványos időben is el tudtak fordulni önmaguktól és oda tudtak fordulni a rászorulókhoz! Köszönjük mindenkinek, aki elég bátor volt ahhoz, hogy vállalkozzon a Kalandra: “Jobb adni, mint kapni!” Köszönjük az ismerteknek és ismeretleneknek azzal a meggyőződéssel, hogy ha mi talán nem is tudjuk: mindnyájuk neve fel van írva a mennyben. Áldja meg Isten mindnyájukat 2022-ben is!

Ez is érdekelheti

Rendszeres segítség

A falunkban és a környéken nagyon erős volt a leprabetegek iránti ellenszenv. A Lepramisszió munkatársai a rendszeres segítséggel ezt megváltoztatták.

»

Magyarok Anandabanban

Az elmúlt napokban missziónk munkatársai látogatást tettek a Nemzetközi Lepramisszió nepáli Anandaban kórházában!

»