fbpx

Tisztújítás

A Lepramisszió – Magyarország január végi nagygyűlésén tisztújításokra is sor került. Az eddigi kuratóriumi elnök, dr. Bartha Andrea helye megüresedett, mivel a választhatóság maximális idejét kitöltötte már.

Örömmel és hálával adjuk hírül, hogy a 2023. január végéig tartó időszakra Bódis László baptista lelkipásztor urat választotta missziónk az elnökévé.

Bódis László Nagyváradon született, a Partiumban (Sebes-Körös völgyében), Pusztaújlak községben nevelkedett egyetlen húgával együtt. Itt kezdte elemi iskoláit, amit Mezőtelegden, Aradon, majd Nagyváradon folytatott, ahol érettségizett is. Faművesként (asztalos, fafaragás, faipari technikus, restaurátor) dolgozott, alkotott, mialatt elkezdte a teológiai tanulmányokat is. Felsőfokú iskoláit Nagyváradon, Budapesten (a BTA-n), Egerben és Ausztriában végezte.

Gyermekkorától mint többgenerációs, élő hitű, baptista gyermek ismerte a Bibliát és megváltó Urát, Jézus Krisztust. Őt ifjúkorában hittel fogadta örökre élete Urává. Így missziós lelkülettel végezte polgári és egyházi szolgálatát mindmáig.

1992-ben lett teljes idejű lelkimunkás, lelkipásztor Kisvárdán. Majd Békés megyében, a Bakonyban látta el a lelkészi/pásztori feladatokat. Ma már nyugdíjas lelkészként munkálkodik és helyettesít egyházi, szociális és oktatási területeken. Feleségével, Piroskával 1974-ben léptek házasságra, majd az Úr három gyermekkel, később öt unokával ajándékozta meg őket.

Bódis László ötéves kuratóriumi tagsága során hűséges és áldozatos szolgálatról tett tanúbizonyságot a Lepramisszió – Magyarországban is. Hálásak vagyunk Istennek bölcsességéért, készségéért, derűs, békés személyéért.

Isten áldását kérjük életére és új szolgálatára is!

Riskóné Fazekas Márta

a Lepramisszió – Magyarország igazgatója

Ez is érdekelheti

Csendes Csodák

Szeretettel várjuk munkatársainkat, támogatóinkat, minden kedves érdeklődőt a nagyon szépnek ígérkező estre.

»

Damien atya

Ma van 135. évfordulója annak, hogy Damien atya, belga származású római katolikus pap és misszionárius a hawaii Molokai-szigeten leprabetegségben meghalt.

»

Köszöntés

Isten éltesse nagyszerű lepramissziós felelősünket Szlukovinyi Károlyné Irénke nénit, aki a napokban ünnepelte 92. születésnapját.

»

Meghívó

Szeretettel várjuk Balatonalmádin és környékén lakó Támogatóinkat, Munkatársainkat, Érdeklődőket a 2024. március 2-án 10:00 órakor kezdődő rendezvényünkre.

»