fbpx

Tisztújítás

A Lepramisszió – Magyarország január végi nagygyűlésén tisztújításokra is sor került. Az eddigi kuratóriumi elnök, dr. Bartha Andrea helye megüresedett, mivel a választhatóság maximális idejét kitöltötte már.

Örömmel és hálával adjuk hírül, hogy a 2023. január végéig tartó időszakra Bódis László baptista lelkipásztor urat választotta missziónk az elnökévé.

Bódis László Nagyváradon született, a Partiumban (Sebes-Körös völgyében), Pusztaújlak községben nevelkedett egyetlen húgával együtt. Itt kezdte elemi iskoláit, amit Mezőtelegden, Aradon, majd Nagyváradon folytatott, ahol érettségizett is. Faművesként (asztalos, fafaragás, faipari technikus, restaurátor) dolgozott, alkotott, mialatt elkezdte a teológiai tanulmányokat is. Felsőfokú iskoláit Nagyváradon, Budapesten (a BTA-n), Egerben és Ausztriában végezte.

Gyermekkorától mint többgenerációs, élő hitű, baptista gyermek ismerte a Bibliát és megváltó Urát, Jézus Krisztust. Őt ifjúkorában hittel fogadta örökre élete Urává. Így missziós lelkülettel végezte polgári és egyházi szolgálatát mindmáig.

1992-ben lett teljes idejű lelkimunkás, lelkipásztor Kisvárdán. Majd Békés megyében, a Bakonyban látta el a lelkészi/pásztori feladatokat. Ma már nyugdíjas lelkészként munkálkodik és helyettesít egyházi, szociális és oktatási területeken. Feleségével, Piroskával 1974-ben léptek házasságra, majd az Úr három gyermekkel, később öt unokával ajándékozta meg őket.

Bódis László ötéves kuratóriumi tagsága során hűséges és áldozatos szolgálatról tett tanúbizonyságot a Lepramisszió – Magyarországban is. Hálásak vagyunk Istennek bölcsességéért, készségéért, derűs, békés személyéért.

Isten áldását kérjük életére és új szolgálatára is!

Riskóné Fazekas Márta

a Lepramisszió – Magyarország igazgatója

Ez is érdekelheti

Köszönet

Hűséges munkatársunk, Kiss Lászlóné Judit (kék ruhában) több évtizedes, fáradhatatlan szolgálatát köszöntük meg az augusztus 9-i istentisztelet keretében.

»

Gyógyíts fagyival!

Már hagyomány, hogy nyaranta „fagyifelhívást” teszünk közzé. Néhány gombóc árát felajánlva a gyermekek is részesei lehetnek távoli kis társuk gyógyításának!

»

Magyarok Anandabanban

Az elmúlt napokban missziónk munkatársai látogatást tettek a Nemzetközi Lepramisszió nepáli Anandaban kórházában!

»

Mianmar

2022 április 9-én magyar közreműködéssel átadták azt az épületet, melynek befejezéséhez partnerünkkel, a Hungary Helps ügynökséggel hozzájárultunk!

»